Home > artykuł sponsorowany > Konfekcjonowanie, testy, produkcja – co mówi prawo o kosmetykach?

Konfekcjonowanie, testy, produkcja – co mówi prawo o kosmetykach?

Oprócz produkcji, testowania, regulacje te określają także skład, oznakowanie, warunki przechowywania i pakowania (w tym konfekcjonowania towarów) oraz sposób nadzorowania rynku. Za zgodność z przepisami prawa odpowiada firma, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za wprowadzanie produktu do obrotu. Taką zgodność kontrolują Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Handlowa.

Skład, oznakowanie i testy

Istnieją szczegółowe wymagania prawne regulujące skład kosmetyków, by zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. Każdy producent kosmetyków musi zastosować się do listy, która określa składniki, jakich stosować nie można. I tak wśród takich substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach znajdują się m.in. substancje pochodzące z ciała ludzkiego, rakotwórcze, mutagenne i promieniotwórcze, narkotyki, alkaloidy, antybiotyki. Rygor zastosowano nie tylko w przypadku zawieranych w nich substancji, ale także odnośnie testów. W Europie istnieje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk jest dokładnie sprawdzany i analizowany toksykologicznie.

Produkcja, pakowanie i wprowadzanie do obrotu

Proces produkcji kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Handlowa. Wymaga ona swobodnego dostępu do dokumentacji kosmetyku pod adresem wskazanym na opakowaniu. Kosmetyki pakowane są w procesie konfekcjonowania. W przypaku małych firm można takie flakony i kartoniki wykonywać samodzielnie, jednak większe przedsiębiorstwa zgłaszają się do firm zajmujących się konfekcjonowaniem kosmetyków. Sprawdź więcej o konfekcjonowaniu kosmetyków: http://customeritum.pl/oferta/co-packing/konfekcjonowanie. Przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu producent zobowiązany jest do przekazania Komisji informacji o danym produkcie.